Radek Szlaga

ALL THE BRUTES, LETO Gallery, 2015

25.09. — 14.11.2015

LETO Gallery, Warsaw, Poland

solo exhibition