Radek Szlaga

Core Lexicon

42,5 x 62,5 cm, mixed media on paper, 2013–2017