Radek Szlaga

Core Lexicon, Polnisches Institut Düsseldorf, 2017

01.04. – 25.05.2017

Polnisches Institut Düsseldorf, Germany

solo exhibition

www