Radek Szlaga

FF Coppola

40 x 50 cm, oil on canvas, 2015