Radek Szlaga

Forfather

diameter 45 cm, oil on canvas, 2015