Radek Szlaga

Our Motto is Apocalypse Now

120 x 140 cm, oil on canvas, 2015