Radek Szlaga

RP (Rzeczpospolita)

55 x 50 cm, oil on canvas, 2015